دستگیری اتباع افغانستان، فلسطین، سوریه و عراق در ازمیر

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت منطقه انتقال داده شدند

دستگیری اتباع افغانستان، فلسطین، سوریه و عراق در ازمیر

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت منطقه انتقال داده شدند

نیروهای گارد ساحلی تورکیه 101 تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از طریق آبهای "چشمه" و "دیکیلی" درولایت ازمیر به یونان بروند، دستگیر کردند.

گارد ساحلی تورکیه 81 مهاجر غیرقانونی از اتباع فلسطین، سوریه و عراق را در دو قایق بادی در شهر "چشمه" شناسایی و از خطر غرق شدن در آب های اژه نجات داد.

این نیروها همچنین 20 مهاجر دیگر از اتباع سوریه و افغانستان را که زنان و کودکان نیز در میان آنها حضور داشتند،‌ در آب‌های "ماردان چایی"در شهر دیکیلی ولایت ازمیر شناسایی و از عبور غیرقانونی آن‌ها ممانعت کردند .

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت منطقه انتقال داده شدند.اخبار مربوطه