حملات نیروهای اسد به مراکز مسکونی در ایدلیب

در نتیجه حملات هوایی رژیم اسد به مراکز مسکونی در داخل مرزهای منطقه کاهش تنش در ایدلیب سوریه 6 تن جان خود را از دست داده و حداقل 40 تن زخمی شدند

حملات نیروهای اسد به مراکز مسکونی در ایدلیب

 

در نتیجه حملات هوایی رژیم اسد به مراکز مسکونی در داخل مرزهای منطقه کاهش تنش در ایدلیب سوریه 6 تن جان خود را از دست داده و حداقل 40 تن زخمی شدند

به مراکز مسکونی در داخل مرزهای منطقه کاهش تنش در ایدلیب سوریه، رژیم اسد حملات هوایی ترتیب داد که در نتیجه آن 6  تن جان خود را از دست داده و حداقل 40 تن دیگر زخمی شدند.

حملات نیروهای هوایی اسد در سوریه دیروز نیز ادامه یافت.

شاولوسوالی های خان شیخون، سراکیب و روستاهای الخوین و ام جلال تحت حملات زمینی و هوایی نیروهای اسد قرار گرفتند.

تیم های تجسس و نجات به فعالیتهای خود در منطقه ادامه می دهند.

مقامات از افزایش شمار کشته شدگان ابراز نگرانی می کنند.اخبار مربوطه