واژگون شدن قایق حامل پناهجویان در بحیره یی مدیترانه

قایق حامل پناهجویانی که از ده روز قبل در بحیره یی مدیترانه سرگردان بوده، واژگون شده و دستکم 12 تن کشته و سه تن دیگر نیز ناپدید شده اند

واژگون شدن قایق حامل پناهجویان در بحیره یی مدیترانه

اداره یی بین المللی مهاجرت  و پناهنده گان با انتشار بیانیه ای اعلام داشت که در نتیجه واژگون شدن یک قایق بادی در بحیره یی مدیترانه 12 تن جان باخته و 3 تن نیز ناپدید شده اند. این قایق پس از آنکه ده روز در آبهای مصراته لیبیا سرگردان بوده، واژگون شده است

ده تن از سرنشینان این قایق نیز نجات یافته اند که 4 تن از آنان به شفاخانه یی در طرابلس انتقال داده شده و شش تن نیز به مرکز نگهداری از پناهجویان در لیبیا فرستاده شده اند

هویت سرنشینان این قایق که دیروز دچار حادثه شده، اعلام نشده است

محمد ابو غالیا یکی از دکتوران سازمان بین المللی مهاجرت در این باره اظهار داشته است که جان به سلامت بردگان این حادثه به دلیل آنکه روزها در بحرسرگردان بوده اند، ازگرسنگی وهمچنین نبود ادویه و تداوی رنج برده اند

ثمان بلبیسی، رئیس شورای سازمان بین‌المللی مهاجرت درلیبیا نیز با ابراز نگرانی از اینکه با آغاز فصل سرما، ظرفیت تجسس و نجات در منطقه بیشتر ازگذشته سخت تر شده است، گفت: شمار پناهجویانی که در ابحارجان میبازند، نسبت به یکسال قبل بیشتر شده است. این پذیرفتنی نیست. عملیات های نجات باید تقویت شده و لازم است که در جمله یی اولین اولویت ها قرار داده شود.اخبار مربوطه