مکالمه تیلفونی اردوغان با محمود عباس

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ومحمودعباس رئیس دولت فلسطین گفتگوی تیلفونی انجام دادند

1089254
مکالمه تیلفونی اردوغان با محمود عباس

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ومحمودعباس رئیس دولت فلسطین گفتگوی تیلفونی انجام دادند

در گفتگوی تیلفونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه بامحمودعباس رئیس دولت فلسطین تحولات اخیر در غزه مورد بحث قرار داده شد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از منابع ریاست جمهوری، محمود عباس با برقراری یک تماس تیلفونی با اردوغان، در ارتباط با تحولات اخیر در غزه به بحث و گفتگو پرداخته است.

اردوغان نیزبا اعلام حمایت همه جانبه تورکیه از فلسطین درجریان این مکالمه تیلفونی تاکید کرد، تورکیه که دعوی فلسطین را برحق دانسته واز آن تا اخیر حمایت میکند.اخبار مربوطه