رهبری بغداد همکار ترکیه در راستای مبارزه با تروریزم

نخست وزیر عراق گفت، به هیچ گروه تروریستی مسلح اجازه حمله به ترکیه را نخواهند داد

رهبری بغداد همکار ترکیه در راستای مبارزه با تروریزم

حیدر العبادی نخست وزیر عراق اظهار داشت، به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پی کا کا و دیگر سازمان های تروریستی اجازه حمله به ترکیه را نمیدهند. 

العبادی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد پایتخت عراق به یک سئوال در رابطه با عملیات نیروهای مسلح ترکیه در منطقه قندیل علیه سازمان تروریستی پی کا کا پاسخ ارائه نمود. 

وی گفت، به پی کا کا و هیچ گروه تروریستی مسلح دیگری اجازه حمله به ترکیه را نخواهیم داد. به هر گونه سازمان یابی در خارج از بنیه نیروهای امنیتی عراق، اجازه قانونی داده نمیشود. اخبار مربوطه