تظاهرات در مراکش در حمایت از مردم فلسطین

مردم شهر طنجه مراکش در حمایت از فلسطینیان غزه تظاهرات برگزار کردند

985164
تظاهرات در مراکش در حمایت از مردم فلسطین

مردم شهر طنجه مراکش در حمایت از فلسطینیان غزه تظاهرات برگزار کردند.

مردم شهر طنجه مراکش در حمایت از فلسطینیان غزه که در حال انجام راهپیمایی بازگشت بزرگ هستند تظاهرات برگزار کردند.

دراین تظاهرات که ازسوی دهها سازمان مدافع فلسطین برگزارشد مردم شهر طنجه دراعتراض به انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا به بیت المقدس ودرحمایت از راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینیان در نوار غزه، تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان با سردادن شعار "بیت المقدس، پایتخت ابدی فلسطین" است پرچم فلسطین را حمل کردند و خواستار محاکمه اسراییل به دلیل جنایاتی شدند که علیه فلسطینیان مرتکب شده است.اخبار مربوطه