منبج بر طمع کاری کشورهای غیرمنطقه‌ یی افزدوه است

نخست وزیر تورکیه اظهار داشت که این منطقه مستعد، بر طمع کاری کشورهای غیرمنطقه‌ یی افزدوه است

945708
منبج بر طمع کاری کشورهای غیرمنطقه‌ یی افزدوه  است

بنعلی ییلدیریم، نخست وزیر تورکیه قبل از سفرش بطرف مغولستان در یک نشست خبری درمیدان هوایی ایسن بوغای انقره در پاسخ به سوالی درباره اعزام 50 سرباز فرانسوی به منبج گفت: به هرحال منبج به عنوان منطقه ای مستعد، بر طمع کاری کشورهای غیرمنطقه‌ یی افزدوه  است.

ییلدیریم با اشاره به اینکه تاکنون آمریکا در منبج بوده است و حال فرانسه قصد ورود به این منطقه را دارد گفت: " کشورهایی که وارد این منطقه میشوند بدون اینکه باندیشند اینجا متعلق به چه کسی است.با پر رویی تمام اقدام به اینکار مینمایند. در حالیکه صاحبان آن مشخص هستند. بیش از 90 فیصد جمعیت منبج عرب هستند، ولی متاسفانه با آنها مانند برده رفتار میشود.

برخی از کشورهایی که وارد این منطقه شده‌اند فرمانروایی میکنند. اعتراض ما به این مساله است. بگذارید صاحبان این منطقه در سرزمین خود زندگی کنند. بگذارید که خودشان برای آینده تصمیم بگیرند.

موضع ما مشخص است؛ منبج، شرق فرات یا غرب آن باشد، تا زمانی که تهدیدی از آن مناطق متوجه ما باشد به هیچ عنوان غفلت نخواهیم کرد. هر که میخواهد میتواند به منبج بیاید. این برای ما مهم نیست".

گفتنی است بنعلی یلدریم، نخست‌وزیر تورکیه عصر امروز در راس هئیتی بلندپایه برای انجام چند دیدارهای عازم اولان‌باتور، پایتخت مغولستان شد.اخبار مربوطه