فلسطین از اتحادیه عرب جهت برگزاری نشست فوری دعوت بعمل آورد

سفیر فلسطین در قاهره، ازاتحادیه عرب در جهت رسیدگی به خشونت اسرائیل علیه تظاهر کنندگان فلسطینی در "راهپیمایی بازگشت بزرگ" خواستار برگزاری نشستی فوق‌العاده شد

942600
فلسطین از اتحادیه عرب جهت برگزاری نشست فوری دعوت بعمل آورد

دیاب اللوح سفیر فلسطین در قاهره به خبرنگار آناتولی گفت که کشورش خواستار جلسه ای فوق‌العاده در سطح نمایندگان دائمی اتحادیه عربی است تا توسل به خشونت اسرائیل علیه تظاهرات کنندگان فلسطینی در "راهپیمایی بازگشت بزرگ" مورد بررسی قرار گیرد.

اللوح دیروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که هیچ گونه سازشی که به ضرر پناهندگان فلسطینی تمام شود، قابل قبول نیست. اسرائیل علیه فلسطینیان اقدامات خشونت آمیز و قتل‌هام انجام می دهد.

ده ها هزار از شهروندان روز جمعه گذشته به دعوت گروه های فلسطینی در مرز نوار غزه و اسرائیل در  "راهپیمایی حق بازگشت بزرگ" به مناسبت چهل و دومین سالگرد "روز زمین" شرکت کردند.

تعداد شهدای حملات نظامیان اسرائیل به تظاهرات مسالمت آمیز مردم در نوار غزه، به 15 تن و شمار مجروحان به 1416 نفر رسیده است. در حملات نظامیان اسرائیل در کرانه باختری نیز 118 فلسطینی زخمی شده اند.

گفتنی است مقامات اسرائیل در تاریخ 30 مارچ سال 1976 هزاران هکتار از اراضی فلسطینیان شهروند اسرائیل در منطقه الجلیل را مصادره کردند. بعد ازانجام این اقدام غاصبانه اسرائیل، مردم فلسطین دست به اعتصاب غذا و تظاهرات اعتراض آمیز زدند.

اعتراض مردم به اقدام غاصبانه در فلسطین اشغالی به درگیری های شدیدی بین آنها و نظامیان اسرائیلی انجامید که در آن 6 تن به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.

این رویداد در شهرک " دیر حنا" در منطقه الجلیل در شمال اسرائیل اتفاق افتاد و به دلیل اینکه اولین درگیری دسته جمعی میان فلسطینیان و پلیس اسرائیل بود، مورد توجه رسانه ها و محافل سیاسی قرار گرفت.

در تاریخ وقوع این واقعه، 20 فیصد فلسطینیان ساکن شهرک دیرحنا را مسیحیان و بقیه را مسلمانان تشکیل می دادند. "روز زمین" به  صفت نماد مقاومت ملی فلسطینیان در برابر اشغال زمین‌هایی که منجر به درگیری بین اسرائیل و فلسطین شده است، یاد می شود.اخبار مربوطه