عملیات بیرون مرزی نیروهای مسلح تورکیه ادامه دارد

درعملیات هوایی دیروز نیروهای مسلح تورکیه در مناطق حاکورک و زاپ در شمال عراق 8 هدف متعلق به تروریستها امحا گردید

930384
عملیات بیرون مرزی نیروهای مسلح تورکیه ادامه دارد

درعملیات هوایی دیروز نیروهای مسلح تورکیه در مناطق حاکورک و زاپ در شمال عراق 8 هدف متعلق به تروریستها امحا گردید 

براساس اطلاعیه لوی درستیز والی عمومی نیروهای مسلح تورکیه، حملات به اهداف تروریستها در شمال عراق ادامه دارد.

در این چهارچوب، نیروهای مسلح تورکیه علیه منسوبین سازمان تروریستی که درصدد حمله به واحد های مستقر در منطقه بودند، حملات هوایی ترتیب دادند.

طیاره های جنگی ترک به تعقیب امحای اهداف تروریستها با امنیت به پایگاههای خود باز گشتند.  



اخبار مربوطه