پیشروی نیروهای مسلح تورکیه در منطقه عفرین سوریه ادامه دارد

یکجا با روستا و کوه بافلیون عفرین، روستاهای خلیلو، سوغولجاق و آراندا از تروریستها پاکسازی شدند

923015
پیشروی نیروهای مسلح تورکیه در منطقه عفرین سوریه ادامه دارد

تعداد تروریستهایی که در چهارچوب عملیات شاخه زیتون نیروهای مسلح تورکیه در منطقه عفرین از قدرت عمل ساقط شده اند، به 2612 تن افزایش یافت.

براساس بیانیه لوی درستیزوالی عمومی  نیروهای مسلح تورکیه، در عملیات زمینی و هوایی امروز 96 تن از منسوبین سازمان های تروریستی پ ک ک / کا ج کا / پ ی د – ی پ گ و داعش از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس گزارش خبرنگاران خبرگزاری آناتولی در منطقه، نیروهای مسلح تورکیه و اردوی آزاد سوریه در چهارچوب عملیات شاخه زیتون، روستای حاجی خلیل واقع در شرق قصبه راجو در شمالشرقی عفرین را از دست سازمانهای تروریستی ی پ گ / پ ک ک  و داعش نجات دادند.

از سوی دیگر بهمراه روستا و کوه بافلیون عفرین، روستاهای خلیلو، سوغولجاک و آراندا از تروریستها پاکسازی شدند.

نیروهای مسلح تورکیه و اردوی آزاد سوریه از آغاز عملیات بدین کنترل 134 نقطه را که شامل مرکز 3 قصبه، 102 روستا، 6 آبادی و 22 تپه و یا کوه استراتژیک منجمله یک پایگاه نظامی ایکه متعلق به ی پ گ / پ ک ک بوده را نیز در دست گرفتند.

در بیانیه لوی درستیزوالی عمومی  نیروهای مسلح تورکیه گفته شد، عملیاتهای زمینی و هوایی در چهارچوب عملیات شاخه زیتون ادامه دارد.اخبار مربوطه