دیدارمحمود عباس با ولادیمر پوتین درمسکو

محمود عباس رئیس دولت فلسطین: دیگرنقش میانجیگری ایالات متحد آمریکا در مذاکرات خاورمیانه را قبول نمی کنیم

909605
دیدارمحمود عباس با ولادیمر پوتین درمسکو

محمود عباس رئیس دولت فلسطین دردیداربا ولادیمرپوتین رئیس دولت روسیه درمسکواعلام کرد: دیگر نقش میانجیگری ایالات متحده آمریکا در مذاکرات شرقمیانه را قبول نمیکنیم.

رئیس دولت فلسطین ضمن اشاره به اینکه ما مخالف با میانجیگری چندین طرفه برای پیدایش راه حل به مسائل شرقمیانه نیستیم گفت: این مذاکرات مانند قراردادی که با ایران منعقد شده میتواند درچهارچوب بافتی متشکل ازچهارویا بیش ازچهارکشوربه پیش برده شود. بعلت موضع اخیرآمریکا  دیگرهمکاری با اینکشوردرموقعیت میانجیگری با آنها را رد میکنیم. درصورت تشکیل جلسه بین المللی دیگر نمیخواهیم تا آمریکا به تنهایی نقش میانجی برعهده گیرد ما می خواهیم تا اینکشور یکی از میانجیگران متفاوت در حل مسئله فلسطین باشد.

ولادیمر پوتین رئیس دولت فلسطین نیز ضمن اشاره به اینکه همواره از مردم فلسطین حمایت میکنیم گفت: وضعیت موجود از نقطه ایی که همگان میخواهند ببینند، بدور است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 ام دسامبر اسرائیل را بعنوان پایتخت اسرائیل اعلام کرده و به وزارت امورخارجه فلسطین دستور انتقال سفارت این کشور در تل ابیب به بیت المقدس را داده بود.  

پوتین قبل از دیدار با محمود عباس اعلام کرده بود که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تیلفونی انجام داده . موضوع حل بحران اسرائیل و فلسطین را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.اخبار مربوطه