تورکیه در کنار برادران زلزله زده خویش قرار خواهد داشت

نخست وزیر تورکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تورکیه با تمام امکانات خود در کنار برادران زلزله زده خود قرار خواهد داشت

846375
تورکیه در کنار برادران زلزله زده خویش قرار خواهد داشت

نخست وزیرتورکیه با انتشاربیانیه ای اعلام کرد: تورکیه با تمام امکانات خود درکنار برادران زلزله زده خود قرارخواهد داشت.

بنعلی ییلدریم نخست وزیر تورکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تورکیه با تمام امکانات خود در کنار برادران زلزله خود خواهد بود. تورکیه برای تامین نیازهای برداران عراقی حویش در زمینه صحت عامه و طبابت و دیگر زمینه ها اعلام آمادگی می کند.

در بخش دیگری از این بیانیه چنین امده است:اولین کاروان کمک‌رسانی اعزام شده است، امیدواریم که این زمین لرزه تلفات بیشتری نداشته باشد. با برادران عراقی و دولت این کشور و همچنین اداره محلی شمال عراق ابراز همدردی میکنیم.اخبار مربوطه