عملیات هوایی بر علیه مواضع تروریستها در منطقه زاپ در شمال عراق

اردوی ترکیه طی عملیات هوایی درمنطقه زاپ در شمال عراق، چندین انبار مهمات و پناهگاه مورد استفاده گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک را منهدم کرد

830093
عملیات هوایی بر علیه مواضع تروریستها در منطقه زاپ در شمال عراق

اردوی ترکیه طی عملیات هوایی درمنطقه زاپ در شمال عراق، چندین انبار مهمات و پناهگاه مورد استفاده گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک را منهدم کرد

بنا به اعلام لوی درستیزوالی عمومی اردوی ترکیه، شب گذشته درعملیات طیاره های جنگی نیروی هوایی کشور علیه مواضع گروه ترویستی پ.ک.ک در منطقه زاپ در شمال عراق٬ چندین پناهگاه و انبار اسلحه و مهمات متعلق به گروه تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک منهدم شد

این عملیات هوایی در پی شناسایی هوایی چندین پناهگاه و موضع متعلق به گروه تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک صورت گرفته است.

طیاره های جنگی اردوی ترکیه پس ازاتمام موفقیت آمیزعملیات فوق به پایگاه های خود بازگشتند

اردوی ترکیه از ادامه عملیات‌های هوایی علیه مواضع گروه ترویستی پ.ک.ک خبر داده است.اخبار مربوطه