والی جدید شهرکرکوک معرفی گردید

راكان سعيد معاون ولایتی سابق کرکوک به صفت والی جدید این شهر منصوب شد.

829458
والی جدید شهرکرکوک معرفی گردید

راكان سعيد معاون ولایتی سابق کرکوک به صفت والی جدید این شهر منصوب شد.

راكان سعيد معاون ولایتی سابق کرکوک طی نشست خبری در مقر ولایت اعلام داشت: " سراز امروز توسط دولت عراق به مقام ولایت کرکوک منصوب شده‌ام. برای عادی شدن زندگی در این شهر وظیفه مذکور را برعهده میگیرم".

سعید با بیان اینکه برای تامین امنیت کرکوک تمام تلاش خود را خواهد کرد، گفت: " امنیت در این شهر را که ریاست شورای امنیتی آن را نیز برعهده دارم، با حمایت دولت برقرار خواهیم کرد".

وی با تاکید بر اینکه برای عادی شدن زندگی در این شهر تمامی اقدامات لازم را انجام خواهند داد، افزود: "تمامی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در این شهر کار‌ها و وظایف خود را کما فی السابق انجام داده و مکاتب نیز به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد".

گفتنی است مجلس عراق، نجم الدین کریم والی سابقه  این شهر را در تاریخ 14 سپتامبر سال جاری با اکثریت آرا از مقام خود برکنار کرد.اخبار مربوطه