نباید به‌خاطر کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها را نادیده گرفت

رجب طیب اردوغان با اشاره به اینکه نسبت به ایجاد فتنه و تهدیدی جدید علیه ترکیه و منطقه چشم‌پوشی نمیکنیم تاکیدکرد نباید برای دفاع از کردهای اربیل، عرب‌های موصل و ترکمن‌ها کرکوک را نادیده گرفت

818214
نباید به‌خاطر کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها را نادیده گرفت

رجب طیب اردوغان با اشاره به اینکه نسبت به ایجاد فتنه و تهدیدی جدید علیه ترکیه و منطقه چشم‌پوشی نمیکنیم تاکیدکرد نباید برای دفاع از کردهای اربیل، عرب‌های موصل و ترکمن‌ها کرکوک را نادیده گرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم آغاز سومین سال دوره 26 مجلس کشور گفت: "نمیتوانیم نسبت به ایجاد فتنه جدیدی درست در نزدیکی مرزهای مان که تهدیدی دائمی علیه عراق، ترکیه و کشورهای منطقه است چشم‌پوشی کنیم". ادامه سخنان رئیس جمهور ترکیه در مراسم مذکور به شرح زیر است:

  • دفاع از کردهای اربیل هرگز نباید به قیمت نادیده انگاشتن عرب‌های موصل و ترکمن‌های کرکوک تمام شود.
  • اعضای اتحادیه اروپا درصدرکشورهایی هستند که مارادرامر مبارزه با تروریزم مایوس کردند. ازمسامحه اتحادیه اروپا با گروه‌های تروریستی بسیار ناراحت هسیم. اروپا تبدیل به مکان امنی برای تروریست‌ها جهت برنامه‌ریزی علیه دولت قانونی ترکیه شده است.
  • واقعیت این است که ترکیه دیگر نیازی به پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد. اتفاقا این اتحادیه اروپاست که اگر خواهان جهش اقتصادی و فرهنگی است، بایداز عضویت کشورما استقبال کند. اگرچنین اتفاقی بیفتد باکمال میل برای آینده اروپا تلاش خواهیم کرد. اگرهم نخواهند هرگزبرای ما فرقی نمیکند.
  • تاکنون کسی جز گروه‌های تروریستی و اعضای آن‌ها از وضعیت فوق‌العاده در ترکیه متضررنشده است. مسولیت دیگر مجلس ودولت ترکیه، تلاش برای انطباق با قوانین و سیستم جدید به بهترین نحوممکن است.
  • در سایه پیشرفت‌ ترکیه درزمینه صنایع دفاعی وتکنولوژی، اقدامات گروه‌های تروریستی درداخل کشوررا به صفررساندیم.


اخبار مربوطه