انتقال دو مجروح سوریه یی به شفاخانه های ترکیه

دو شهروند سوریه که در حمله داعش آسیب دید‌ اند برای تداوی به شفاخانه شهر کیلیس ترکیه منتقل شدند

814255
انتقال دو مجروح سوریه یی به شفاخانه های ترکیه

دو شهروند سوریه که در حمله داعش آسیب دید‌ اند برای تداوی به شفاخانه  شهر کیلیس ترکیه منتقل شدند.

دو شهروند سوریه که در اثر انفجار یک بمب دست‌ساز متعلق به گروه تروریستی داعش در شهر الباب زخمی شده اند جهت تداوی به شفاخانه  شهر کیلیس ترکیه انتقال یافتند.

این دو توسط نزدیکان خود به گذرگاه مرزی چوپان‌بیگ و سپس با آمبولانس به شفاخانه  دولتی کیلیس انتقال داده شده اند. حال هر دوی آنها وخیم گزارش شده است.اخبار مربوطه