اتحادیه عرب اعمال خشونت بر علیه مسلمانان آراکان را محکوم کرد

اتحادیه و پارلمان عرب با انتشار یک بیانیه کتبی اقدامات خشونت بار بر علیه مسلمانان آراکان و موارد نقض حقوق بشر در ایالت آراکان را محکوم ساخت

802943
اتحادیه عرب اعمال خشونت بر علیه مسلمانان آراکان را محکوم کرد

اتحادیه و پارلمان عرب با انتشار یک بیانیه کتبی اقدامات خشونت بار بر علیه مسلمانان آراکان و موارد نقض حقوق بشر در ایالت آراکان را محکوم ساخت.

در این بیانیه کتبی از مقامات میانمار خواسته شد تا در زمینه موارد نقض حقوق بشر مسلمانان آراکانی تحقیقاتی آغاز کرده و با اتخاذ تدابیر لازمه جهت حساب پرسی از مجرمین مسئولیت های لازمه را بر عهده گیرند.

در بیانیه کتبی پارلمان عرب نیز از سازمان ملل متحد، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به (ASEAN ) و سازمان همکاری های اسلامی خواسته شد تا برای متوقف ساختن قتل عام مسلمانان آراکان بطور فوری وارد عمل شود.

در حملات شبه نظامیان مسلح وابسته به اردوی میانمار در ایالت آراکان از 25 ام آگست بدین سو عده کثیری از غیر نظامیان مسلمان آراکانی جان باختند.اخبار مربوطه