شورای علمای فلسطین خواستار توقف فوری قتل‌عام مسلمانان آراکان شد

شورای علمای فلسطین در خارج، خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی برای نجات مسلمانان آراکان در میانمار شد

802055
شورای علمای فلسطین خواستار توقف فوری قتل‌عام مسلمانان آراکان شد

شورای علمای فلسطین در خارج، طی بیانیه ای خواستار اقدامات فوری جامعه بین المللی برای نجات مسلمانان آراکان شد.

در بیانیه « شورای علمای فلسطین در خارج» آمده است: "آنچه مسلمانان میانمار با آن رو برو هستند، جنایت علیه بشریت و هدف گرفتن تمام انسان ها است".

این شورا از رهبران، احزاب سیاسی و گروه های فعال جهان اسلام خواسته تا برای توقف قتل‌عام مسلمانان آراکان توسط اردو و راهبان بودایی وابسته به دولت میانمار فورا اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است که اقلیت مسلمانان آراکان براساس قانون مصوبه سال 1982 حق شهروندی خود را از دست داده و «بدون دولت» محسوب میشوند. مسلمانان آراکان از سوی سازمان ملل متحد نیز به عنوان «اقلیت دینی موردآزارواذیت قرار گرفته» پذیرفته شده اند. این اقلیت با خشونت و تبعیض های قانونی، اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند.اخبار مربوطه