حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر علیه مواضع حوثی ها در یمن

نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری عربستان سعودی پس از گذشت چندین ماه برخی مواضع متعلق به حوثی ها در شهر صنعا پایتخت یمن را مورد حمله هوایی قرار دادند

779312
حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر علیه مواضع حوثی ها در یمن

نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری عربستان سعودی پس از گذشت چندین ماه برخی مواضع متعلق به حوثی ها در شهر صنعا پایتخت یمن را مورد حمله هوایی قرار دادند.

چندین ساعت بعد از نابودی راکت بالستیک پرتاب شده از یمن به مکه عربستان سعودی توسط سیستم های دافاعی هوایی دیشب در صنعا صدای انفجارهای شدیدی به گوش رسید.

در این حملات پایگاه هوایی دولیمی در شمال صنعا که تحت کنترل حوثی ها قرار دارد و انبارهای تدارکاتی در کوه " Atan " مورد هدف قرار گرفت.

در این میان به قرارگاه امنیت ملی در منطقه " Sarf " ، مکتب محافظین جمهوریت در " Cemne " و قرار گاه نظامی " Haşam el-Bekra " واقع در شمال صنعا دو حمله هوایی جداگانه ترتیب یافت.

به گفته شاهدین عینی ، در این حملات قرارگاه اول زرهی تحت کنترل حوثی ها مورد هدف قرار گرفته اند.

کانال تلویزیونی " El-Mesira " المسیرا متعلق به حوثی ها اعلام کرد : نیروهای ائتلاف در روستای جربان " Cerban " دراولوسوالی صنهان " Senhan " زادگاه علی عبدالله صالح رهبر مخلوع یمن و اولوسوالی های حوث وحرف صوفیان " Harf Süfyan " وابسته به ولایت عمران " Amran " در شمال صنعا به مواضع متعلق به حوثی ها 6 حمله هوایی ترتیب دادند.

قوماندانی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که جهت وارد اوردن ضربه به تدارک فصل حج در عربستان به شهر مقدس مکه از سوی حوثی ها با راکت بالستیک حمله ترتیب داد.اخبار مربوطه