مخفیگاه تروریست ها در شمال عراق منهدم ساخته شد

طیاره های جنگی نیروهای هوایی ترکیه 5 موضع گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک را در شمال عراق منهدم کردند

707735
مخفیگاه تروریست ها در شمال عراق منهدم ساخته شد

طیاره های جنگی  نیروهای هوایی ترکیه 5 موضع گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک را در شمال عراق منهدم کردند.

بر اساس اعلام لوی در ستیز والی عمومی اردوی ترکیه، طیاره های جنگی  نیروی هوایی کشور طی عملیاتی در قندیل در شمال عراق 5 موضع گروه تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک را منهدم کردند.

طیاره های جنگی اردوی ترکیه پس از ارزیابی گزارش دریافتی در ساعت 16:10 تا 16:30 دقیقه 3 پناهگاه و 2 مخفی‌گاه گروه تروریستی پ.ک.ک را به طور کامل تخریب کردند.

جت‌های نیروی هوایی ترکیه پس از پایان موفقیت‌آمیز عملیات مذکور به پایگاه‌های خود بازگشتند.اخبار مربوطه