قایناق: از سازمان صحت جهانی و عفو بین الملل هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند

معاون نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: متاسفانه شاهد حادثه ای هستیم که دولت‌های بزرگ نسبت به آن بی تفاوت بوده و برای یافتن راه حلی در راستای این بحران تلاش نمی کنند

706600
قایناق: از سازمان صحت جهانی و عفو بین الملل هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند

ویسی قایناق، معاون نخست وزیری ترکیه در رابطه با حمله کیمیاوی رژیم اسد به خان شیخون در ولایت ادلب سوریه اظهار داشت: مجروحین به شفاخانه ریحانلی منتقل شده و تحت درمان هستند. فعالیت های کیمیاوی، بیولوژیکی و هسته ای هم از لحاظ اینکه ممکن است به دیگران سرایت کند و هم از لحاظ درمان آسیب دیدگان شرایط تخنیکی ویژه ای لازم دارد. سه تن از آنان جان باختند، دستور کالبدشکافی یکی از آنان را صادر کردیم. از سازمان صحت جهانی و عفو بین المللی هم خواستم در کالبدشکافی حضور یابند.  

 معاون نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: متاسفانه شاهد حادثه ای هستیم که دولت‌های بزرگ نسبت به آن بی تفاوت بوده و برای یافتن راه حلی در راستای این بحران تلاش نمی کنند. طبعا نتیجه منفی آن مانند وقوع چنین حوادث خواهد بود . این قبیل حوادت حتی ممکن است مذاکراتی که در ولایته شروع شد و توانسته رژیم اسد و مخالفین را در اطراف یک میز گرده هم آورده و برای ایجاد یک صلح پایدار یا حتی آتش بس دايمی تلاش کنند را نیز به خطر مواجه کرده است.

 اخبار مربوطه