واکنش ترکیه به همه‌پرسی در کرکوک

وزارت امورخارجه ترکیه برگزاری همه پرسی درکرکوک رااقدامی غیرقانونی دانست و آن رامحکوم کرد

706056
واکنش ترکیه به همه‌پرسی در کرکوک

وزارت امورخارجه ترکیه بااشاره به این که تصمیم یک جانبه شورای ولایت کرکوک، مبنی بر برگزاری همه‌پرسی الحاق به اداره اقلیم کرد عراق؛ بدون حضور نمایندگان عرب و ترکمن صورت گرفته اقدامی غیر قانونی است، آن را محکوم کرد.

دراین بیانیه آمده است:" اتخاذ هرتصمیمی بدون توجه به یکی ازمواد قانون اساسی یک کشور، به منزله نقض همه اصول آن است. تصمیم امروز شورای ولایت کرکوک مبنی بر برگزاری همه‌پرسی همانند تصمیم نصب پرچم‌ اداره اقلیم کردعراق درنهاد‌های دولتی کرکوک؛ نمونه‌ دیگری ازاقدامات یک جانبه وتحمیلی است وآن رامحکوم میکنیم."

در بخش دیگری از بیانیه وزارت امورخارجه ترکیه چنین آمده است:"نیازهای اولیه کرکوک مبارزه با گروه‌های تروریستی، ایجاد شرایط برای بازگشت افراد وادار به مهاجرت شده به منازلشان و تامین صلح و آرامش اجتماعی است. لذا هر گونه اقدامی برای جلوگیری ازتامین این نیازها، فاقد اعتباربوده وغیر ممکن است."اخبار مربوطه