اتحادیه عرب تصمیم اسرائیل درباره مسجد الاقصی را محکوم کرد

اتحادیه عرب تصمیم اسرائیل مبنی بر اینکه «مسجد الاقصی برای یهودیان مقدس ترین مکان محسوب می شود» را محکوم کرد

اتحادیه عرب تصمیم اسرائیل درباره مسجد الاقصی را محکوم کرد

اتحادیه عرب با انتشار بیانیه ای تصمیم محکمه صلح اسرائیل مبنی بر اینکه "مسجد‌‌‌‌الاقصی برای یهودیان مقدس ترین مکان به شمار می رود و حق عبادت در آن را دارند" را محکوم کرد.

بر اساس این بیانیه، اتحادیه عرب سیاست های اشغالگرانه اسرائیل را درباره مقدسات اسلام "یک اقدام خطرناک" دانست.

همچنین گفته شده است، اسرائیل برای یهودی سازی بیت المقدس به اجرای برنامه های دشمنی علیه مسجد‌‌‌‌الاقصی و این منطقه ادامه میدهد.

در ادامه، این اقدام اسرائیل توهین به تصمیم های بین المللی و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسکو» که مسجد‌‌‌‌الاقصی را به عنوان مکان مقدس اسلامی پذیرفت، اعلام شد.

اتحادیه عرب در این بیانیه از جامعه جهانی خواست اسرائیل اشغالگر را مجبور کنند تا از این اقدامات دست بردارد.

بر اساس تصمیم روز گذشته محکمه صلح اسرائیل مبنی بر اینکه «مسجد‌‌‌‌الاقصی برای یهودیان مقدس ترین مکان به شمار می رود و حق عبادت در آن را دارند» گفته شد به هیچ عنوان نمی توان مانع ورود یهودیان به حیاط مسجد‌‌‌‌الاقصی و کوه مجسمه شد.اخبار مربوطه