سرحد ترکیه با سوریه از وجود سازمان تروریستی داعش تصفیه گردید

سرحد ترکیه با سوریه از وجود سازمان تروریستی داعش تصفیه گردید

565160
سرحد ترکیه با سوریه از وجود سازمان تروریستی داعش تصفیه گردید

سرحد ترکیه با سوریه از وجود سازمان تروریستی داعش تصفیه گردید

این مطلب را بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه اظهار داشت.  

ییلدیریم، اعلام کرد که قوای مسلح این کشور به همراه اردوی آزاد سوریه، مرز مشترک ترکیه-‌سوریه را از وجود سازمان تروریستی داعش تصفیه نموده اند.

نخست وزیر ترکیه در یک پیام تلویزیونی گفت سرحد ۹۱ کیلومتری دو کشور به طور کامل از سازمان‌های تروریستی تصفیه گردیده است.

ضمناً سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن، هم اعلام کرده است که بعد از پاکسازی مرز سوریه و ترکیه، ارتباط سازمان تروریستی داعش با جهان خارج قطع گردیده است.

تعداد زیادی از اعضای سازمان تروریستی داعش از نقاط مختلف جهان، از طریق سرحد ترکیه خود را به این گروه تروریستی در سوریه میرساندند.اخبار مربوطه