قطر در سوریه بر علیه داعش خواهد جنگید

این مطلب را خالد العطیه وزیر امور خارجه قطر اظهار داشت

396507
قطر در سوریه بر علیه داعش خواهد جنگید

احتمال دارد قطر بر علیه داعش در سوریه اقدام نظامی نماید.
شیخ خالد العطیه وزیر امورخارجه قطر در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان آمریکا اعلام داشت که احتمال دارد تا کشور متبوعش بر علیه سوریه مداخله نظامی ترتیب دهد.
وی ضمن اشاره به اینکه قطر در سوریه هیچگونه منفعت ژئوپلیتیکی ندارد اعلام کرد : ما از بدو جنگ سوریه تا به امروز همواره به لزوم پیدایش راه حل صلح جویانه به این مسئله تاکید کردیم. در منطقه درگیری هایی وجود دارد که در تلاش مقابله با آنها هستیم و در عین حال روند دیالوگ نیز وجود دارد.
ما دعوت به دیالوگ را ترجیح می دهیم و همواره از آن حمایت قوی بعمل می آوریم. برای حراست از تجزیه سوریهبه همراه برداران ما سوریه و ترک خود هر آن چیزی که در توان خود داریم انجام خواهیم داد. برای حراست از مردم سوریه از تهدیدات رژیم در صورت لزوم می توانیم به مداخله نظامی متوسل شویم.
وزیر امورخارجه قطر ضمن اشاره به اینکه از اولین روزهای خونریزی در سوریه در کنار مردم سوریه جای گرفته اند گفت : شورای امنیت سازمان ملل متحد از حراست از مردم سوریه عاجز مانده و به همین علت از اقداماتی که دوستان سوریه بعمل می آورند، حمایت می کنند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه