واکنش جامعه بین المللی به حکم اعدام محمد مورسی ادامه دارد

حکم اعدام محمدمورسی رئیس جمهورمنتخب مصردراتریش مورداعتراض قرارداده شد

286112
واکنش جامعه بین المللی به حکم اعدام محمد مورسی ادامه دارد

واکنش جامعه بین المللی به حکم اعدام محمد مورسی ادامه دارد
حکم اعدام محمدمورسی رئیس جمهورمنتخب مصردراتریش مورداعتراض قرارداده شد.
در وین پایتخت اتریش تصمیمات اتخاذ شده از سوی حکومت کودتاگر مصر مورد اعتراض قرار گرفت.
آدرس تظاهرات مقابل ساختمان سرقنسولگری مصر در وین بود.
در تظاهرات تعداد کثیری از شهروندان ترک مقیم اتریش نیز شرکت جستند.
محمد تورحان رئیس فدراسیون اسلامی اتریش که پیشگامی تظاهرات را برعهده گرفته بود، اظهار داشت، این حکم به جامعه اسلام ضربه زده است.


برچسب ها:

اخبار مربوطه