داعش نزديك شهر پالميرا

گروه تروریستی داعش به شدت در تلاش است تا دو شهر رمادی در عراق و پالمیرا در سوریه را به تصرف خود دراورد.

داعش نزديك شهر پالميرا

گروه تروریستی داعش به شدت در تلاش است تا دو شهر رمادی در عراق و پالمیرا در سوریه را به تصرف خود دراورد.
خبر میرسد که تروریستهای داعش موفق به ورود به شهر ۲۰۰۰ ساله پالمیرا که در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارد شده اند.
در حال حاضر جنگ شدیدی میان تروریستهای داعش و نیروهای اسد در پیرامون پالمیرا جریان دارد.
تروریستها محلات شمالی شهر را به تصرف خود دراورده اند.
بیم آن میرود که داعش همانند دیگر شهرهای بولايتی اقدام به ویران کردن این شهر نیز کند.
از سوی دیگر خبر می رسد که شهر رمادی فاقد نیروی کافی برای مقاومت در برابر داعش است.
اگر رمادی بصور کامل سقوط کند داعش بغداد را در تیررس خود قرار خواهد داد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه