مظاهره علیه حکومت مصر

این مظاهرات بر علیه حکومت کودتا در مصر میباشد

مظاهره علیه حکومت مصر

در مصر مظاهره بر علیه حکومت ادامه دارد.
هزاران شهروند مصر، در خیابانهای قاهره، به کودتاگران اعتراض کردند.
مظاهره کنندگان که خود را "مخالفان کودتا" می نامیدند، علیه رژیم مصر، راهپیمایی نمودند.
مظاهره کنندگان با نشان دادن نماد رابعه، شعارهایی در رابطه با آزاد گذاشته شدن اعضای سازمان اخوان المسلمین که دستگیر شده اند، سر دادند.
مظاهرات بدون درگیری پایان یافت.


برچسب ها:

اخبار مربوطه