انبارهای مهمات متعلق به حوثیهای شیعه دریمن موردحمله قرارگرفت.

نیروهای عربستان سعودی انبار مهمات حوثی ها را مورد هدف قرار دادند

انبارهای مهمات متعلق به حوثیهای شیعه دریمن موردحمله قرارگرفت.

انبارهای مهمات متعلق به حوثیهای شیعه دریمن موردحمله قرارگرفت.
نیروهای عربستان سعودی انبار مهمات حوثی ها را مورد هدف قرار دادند
در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به انبارهای مهمات متعلق به حوثی های شیعه در صنعا پایتخت یمن، ۵ نفر کشته و ۲۰ تن مجروح شدند.
به تعقیب بمباران هوایی درانبارهای مهمات درکوه نوکوم درشرق پایتخت انفجارهایی رخ داد.
در نتیجه این انفجارها ابرهای سیاه آسمان منطقه را فرا گرفت.
دراین میان درمنطقه انجران درمرزیمن وعربستان سعودی ۲ شهروند پاکستان جان خود را از دست دادند.
مقامات عربستان سعودی اعلام کردند یکی ازراکتهای پرتاب شده به یک مکتب اصابت کرده و در این حادثه دو شهروند پاکستانی جان خود را از دست داده و ۴ نفر دیگر زخمی شده اند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه