سوریه از سلاحهای کیمیاوی منصرف نمی شود

کارشناسان بین المللی در سوریه مواد خام کیمیاوی تثبیت کردند

سوریه از سلاحهای کیمیاوی منصرف نمی شود

سوریه از سلاحهای کیمیاوی منصرف نمی شود
کارشناسان بین المللی در سوریه مواد خام کیمیاوی تثبیت کردند
سازمان منع سلاحهای کیمیاوی اعلام داشت، کارشناسان بین المللی بغیر از سلاحهای کیمیاوی امحا شده در سوریه، نشانه های گازهای دیگری در این کشور تثبیت کرده اند.
بشاراسد رئیس دولت سوریه اعلام کرده بود که لیست تمامی سلاحهای کیمیاوی موجود در این کشور را به کارشناسان بین المللی ارائه کرده است.
ولی کارشناسان در مرکز تحقیقات علمی این کشور، مواد خام کیمیاوی مورد استفاده در تولید گازهای سمی که در لیست سلاحهای کیمیاوی جای نگرفته اند، تثبیت نمودند.
گفته میشود، مقامات در رابطه با مواد کشف شده اطلاعات قانع کننده ای ارائه نکرده اند.
در حمله سال ۲۰۱۳ در دمشق با گاز فلج کننده اعصاب، صدها تن جان خود را از دست داده بودند.
رژیم اسد در نتیجه افزایش اعمال فشار بین المللی به تعقیب این حمله، امحاء سلاحهای کیمیاوی موجود در این کشور را قبول کرده و هزار۳۰۰ تن سلاح کیمیاوی توسط کشتیهای ناوگان امریکا به خارج از این کشور انتقال یافته و خنثی شده بودند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه