تشدید نژادپرستی در اسراییل علیه یهودیان آفریقایی تبار

با تشدید نژادپرستی درجامعه وحکومت اسراییل، علاوه برفلسطینیان، یهودیان آفریقایی تبارنیز گرفتاراین پدیده شوم شده اند

تشدید نژادپرستی در اسراییل علیه یهودیان آفریقایی تبار

تشدید نژادپرستی در اسراییل علیه یهودیان آفریقایی تبار
با تشدید نژادپرستی درجامعه وحکومت اسراییل، علاوه برفلسطینیان، یهودیان آفریقایی تبارنیز گرفتاراین پدیده شوم شده اند.
نیروی پولیس اسراییل اقدام به متفرق کردن یهودیان آفریقایی تباری نموده که پس از بازداشت، ضرب وشتم وکشته شدن یک سربازاتیوپیایی تباراسراییل به دست پولیس این کشور، به خیابانها ریخته بودند.
در این تظاهرات ۳۰ تن وازجمله تعدادی پولیس مجروح شدند.
یهودیان آفریقایی تباراسراییل بابیان اینکه خواستارمساوات هستند به اعمال قوه قهریه توسط پولیس این کشور واکنش نشان دادند.
تظاهرکنندگان بامشابه دانستن اوضاع اجتماعی سیاه پوستان اسراییل باوضعیت سپاه پوستان آمریکایی، خواهان بازداشت شدن پولیسهای خطاکارهستند.
درتحولی دیگربنیامین نتانیاهونخست وزیراسراییل باعقب نشینی دربرابرخواستهای تظاهر کنندگان اعلام داشت که بانمایندگان یهودیان سیاه پوست دیداروگفتگوخواهدکرد.
دراسراییل۱۲۰هزاریهودی اتیوپیایی تبارزندگی میکنند که درفقیرترین لایه اجتماعی این کشورقراردارند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه