نیرو های پیشمرگ کوبانی را ترک نمودند

این نیرو ها از طریق ترکیه به عراق باز گشتند

نیرو های پیشمرگ کوبانی را ترک نمودند

آخرین گروه ۱۱۲ نفره پیشمرگان از طریق میدان هوائی شانلی اورفا ترکیه به اربیل بازگشتند
پیشمرگان که شش ماه پیش به کوبانی فرستاده شده بودند، ماموریت خود را به پایان برده و سوریه را ترک کردند.
حکومت منطقه کرد عراق با کسب اجازه عبور از خاکهای ترکیه، یک گروه ۱۵۰ نفره پیشمرگ را بمنظور مبارزه با داعش به کوبانی فرستاده بود.
پیشمرگان در پی کنترل کوبانی از سوی حزب اتحاد دموکراتیک، بازگشت به عراق را بصورت گروهی آغاز کرده بودند.
آخرین گروه ۱۱۲ نفره پیشمرگان از طریق فرودگاه شانلی اورفا به اربیل بازگشتند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه