خشونت و خونریزی در سوریه ادامه دارد

80847
خشونت و خونریزی در سوریه ادامه دارد

خشونت و خونریزی در سوریه ادامه دارد.
در حمله هلی کوپتر اردوی سوریه در حلب 15 تن جان خود را از دست دادند.
بر اساس بیانیه کمیته هماهنگی محلی سوریه هلی کوپتر متعلق به اردوی مناطق تحت کنترل مخالفین در حلب را با بمب های بشکه ای بمباران کردند.
در این حمله 15 تن که در بین آنها کودکان نیز وجود داشتند کشته شده و شمار زیادی مجروح شدند.
مجروحین بوسیله تیم های دفاع ملی از زیر آوار بیرون آورده شده و به شفاخانه های صحرایی منتقل شدند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه