عملیات چشمه صلح

مقصد آرامش,
هدف مبارزه علیه تروریزم

`ارزش لیره ترک گردد` نتایج


اخبار [483]
  ویدیوها [9]
   پودکاستها [0]
    گالریهای تصاویر [3]
     صحایف [0]