الهام علی‌اف: تمامی حقوق ارمنی های  قره‌باغ تضمین می‌شود

رئیس جمهور آذربایجان پس از عملیات ضد تروریستی اردوی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ که منجر به آتش‌بس شد، خطاب به ملت سخنانی ایراد کرد

2040878
الهام علی‌اف: تمامی حقوق ارمنی های  قره‌باغ تضمین می‌شود

رئیس جمهور آذربایجان پس از عملیات ضد تروریستی اردوی جمهوری آذربایجان در قره‌باغ که منجر به آتش‌بس شد، خطاب به ملت سخنانی ایراد کرد

الهام علی‌اف رئیس جمهورآذربایجان با بیان اینکه آذربایجان حاکمیت خودرادرقره‌باغ مجدداتحکیم بخشیده است، گفت: من مطمئن هستم که جمعیت ارمنی ساکن قره‌باغ به زودی شاهدتغییربه سمت بهترشدن خواهند بود.

علی‌اف با یادآوری اینکه 6 شهروند آذربایجانی منجمله دوغیرنظامی براثرانفجارمین‌های گذاشته شده توسط نیروهای مسلح ارمنستان جان خودراازدست دادند، گزارش داد که بیش از 300 شهروند آذربایجانی پس از جنگ دوم قره‌باغ قربانی انفجار مین شدند.

علی‌اف تصریح کرد مین‌ها از ارمنستان به قره‌باغ آورده شده ودرمکان‌های مختلف گذاشته شده است.

او افزود: این مین‌ها محصول سال 2021 ارمنستان بودند. این نشان میدهد که این مین‌ها پس ازجنگ دوم قره‌باغ برای انجام اقدامات تروریستی به آذربایجان آورده شده است. آذربایجان بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده ودشمن را آن طورکه شایسته بود مجازات کرده است. اقدامات محلی ضد تروریزم آغاز شده است. 

علی‌اف تصریح کرد قبل از عملیات دستورات جدی به همه نیروها داده است تا از وارد شدن آسیب به جمعیت ارمنی در قره‌باغ جلوگیری کنند.

الهام علی‌اف با یادآوری اینکه برای توقف عملیات شروطی را برای نیروهای ارمنی مطرح کردند تا سلاح‌ها را زمین بگذارند، خلع سلاح کنند و خاک آذربایجان را ترک کنند، تاکید کرد که آتش‌بس زمانی اعلام شد که نیروهای ارمنی این شروط را پذیرفتند.

علی‌اف با بیان اینکه تمامی حقوق ارمنی های  قره‌باغ از قبیل تحصیل، فرهنگ، مذهب و انتخابات شهرداری تضمین می‌شود، گفت: تبعیض مذهبی و ملی در آذربایجان وجود ندارد و نخواهد بود.اخبار مربوطه