معافیت مالیاتی از اتحادیه اروپا به اوکراین

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کردند که براساس آن امکان حذف عوارض گمرکی تمامی محصولات وارداتی از اوکراین به مدت یک سال فراهم می‌شود

1832428
معافیت مالیاتی از اتحادیه اروپا به اوکراین

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کردند که براساس آن امکان حذف عوارض گمرکی تمامی محصولات وارداتی از اوکراین به مدت یک سال فراهم می‌شود

شورای اروپا اعلام کرد که ترتیبات موقت آزادسازی تجاری، که برای حمایت اقتصادی اوکراین تهیه شده بود، توسط کشورهای عضو پذیرفته شد.

بر این اساس، عوارض واردات کلیه محصولاتی که اوکراین به کشورهای اتحادیه اروپا صادر خواهد کرد به مدت یک سال تعلیق می‌شود.

این اجرا همچنین شامل عوارض ضد دامپینگ بر واردات صنایع، محصولات زراعتی و غذاهای اماده شده و فولاد خواهد بود.

آیین‌نامه مذکور که هفته گذشته در پارلمان اروپا تصویب شد، پس از امضای رسمی و انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا خواهد شد.اخبار مربوطه