اعتراض مردم آلمان به محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا

در برلین پایتخت آلمان مخالفین تدابیر مبارزه با همه‌گیری کرونا، سیاست‌های دولت را مورد اعتراض قرار دادند

1683929
اعتراض مردم آلمان به محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا

در برلین پایتخت آلمان مخالفین تدابیر مبارزه با همه‌گیری کرونا، سیاست‌های دولت را مورد اعتراض قرار دادند

گاهگاهی بین نیروهای امنیتی و معترضین کشمکش ایجاد شده و پولیس برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان از گاز اشک آور و قوه قهریه استفاده کرد.

بسیاری از معترضین بخاطر شناسایی هویت بطور موقت تحت‌نظر قرار گرفتند.

پولیس قسمت های ورودی‌ میدان یادواره پیروزی را با وسایط زرهی ضد شورش و موانع ویژه مسدود کرده و به راهپیمایی معترضین بسوی مجلس فدرال و دروازه برندنبورگ اجازه نداد.اخبار مربوطه