لت وکوب تظاهرات‌کنندگان از سوی پولیس آلمان

پولیس آلمان تظاهرات‌کنندگان را مورد لت وکوب قرار داده و دستگیر کرد

1684083
لت وکوب تظاهرات‌کنندگان از سوی پولیس آلمان

پولیس آلمان تظاهرات‌کنندگان را مورد لت وکوب قرار داده و دستگیر کرد.

هزاران تن در برلین در اعتراض به اقدامات دولت آلمان علیه کرونا تجمع کردند.

پولیس آلمان در حال لگد زدن، تیله کردن و دستگیری چندین تن دیده شد.

این حوادث علیرغم ممنوعیت چنین تظاهراتی رخ داد.اخبار مربوطه