جاری شدن سیل در هفت شهر صربستان

به دلیل جاری شدن سیل در هفت شهر صربستان، از سوی دولت بلگراد وضعیت اضطراری اعلام شد

1562742
جاری شدن سیل در هفت شهر صربستان

به دلیل جاری شدن سیل در هفت شهر صربستان، از سوی دولت بلگراد وضعیت اضطراری اعلام شد.

به دلیل جاری شدن سیل در شهر نیش ، یکی از بزرگترین شهرهای صربستان و همچنین در شهرهای لسکوواچ ، دولژواچ ، بوینیک ، ولاسوتنیکا ، ولادیسین هان و گادزین هان ، از سوی دولت بلگراد وضعیت اضطراری در این شهرها اعلام شد.

براساس اظهارات مقامات رسمی بیش از 10هزارخانه ومحل کسب وکاربا قطع شدن جریان برق روبرو شده اند.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی اداره آتش نشانی صربستان گفته شده که تیمهای امداد و نجات به کار خود در مناطق آسیب دیده از سیل به ویژه در مناطق تحت فعالیت زارعان و دهاقین ادامه میدهند.

وزارت داخله صربستان هم اعلام کرده که با کمترشدن شدت بارش باران از امروز صبح ، اوضاع مناطق سیل‌زده  تحت کنترل درآمده است. این در حالی است که خبر میرسد سطح آب در بسیاری از رودخانه هایی که طغیان کرده بودند بتدریج درحال کاهش است. 

اما در اطلاعیه‌ آژانس هواشناسی صربستان هشدار داده شد که میزان جریان اب در رودخانه لیم رو به افزایش است و به این ترتیب تیمهای جستجو و نجات باید برای 24 ساعت پرخطر آماده شوند.اخبار مربوطه