ارسال نامه تهدیدآمیز به مسجد مرکزی در آلمان

به مسجد مرکزی وابسته به انجمن تورک-اسلام امور دینی در آلمان یک نامه حاوی علامت سواستیکا (صلیب شکسته) و عبارات تهدیدآمیز فرستاده شد

1555248
ارسال نامه تهدیدآمیز به مسجد مرکزی در آلمان

به مسجد مرکزی وابسته به انجمن تورک-اسلام امور دینی در آلمان یک نامه حاوی علامت سواستیکا (صلیب شکسته) و عبارات تهدیدآمیز فرستاده شد

به یکی ازمساجد مرکزی وابسته به انجمن تورک-اسلام امور دینی در آلمان نامه  ای حاوی علامت سواستیکا (صلیب شکسته) و عبارات تهدیدآمیز فرستاده شد. 

خلقان آق بولوت، رئیس انجمن مسجد مرکزی در منطقه واشترسباخ در ایالت هسن گفت که بر روی نامه‌ای که روز گذشته از طریق پست ارسال شده بود، اطلاعات فرستنده درج نشده بود.

آق بولوت اظهار داشت که این نامه حاوی علامت سواستیکا و عبارات نژادپرستانه است.
او با بیان اینکه این نامه‌ای تهدیدآمیز است، افزود این کار مغایر با اصل دموکراسی و حقوق بشر می‌باشد. 

آق بولوت گفت، نظامی مبتنی بر خصومت نمی‌تواند به نفع هیچ کسی باشد.

وی ضمن محکوم کردن فرستنده نامه، تصریح کرد که تحقیقات پولیس در این خصوص آغاز شده است. اخبار مربوطه