سخنرانی اردوغان در مجمع جهانی پناهندگان در شهر ژنو سوئیس

هر یک از برادران و خواهران ما که در خارج از کشور زندگی میکنند، نمایندگان ملت تورکیه هستند و هیچ فرقی با 82 میلیون شهروند تورکیه ندارند

سخنرانی اردوغان در مجمع جهانی پناهندگان در شهر ژنو سوئیس

هر یک از برادران و خواهران ما که در خارج از کشور زندگی میکنند، نمایندگان ملت تورکیه هستند و هیچ فرقی با 82 میلیون شهروند تورکیه ندارند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ضمن شرکت در مجمع جهانی پناهندگان در شهر ژنو سوئیس  خطاب به شرکت کنندگان در نشستی که از سوی ریاست جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور  (YTB)به مناسبت پنجاهمین سالگرد مهاجرت به سوئیس ترتیب یافت، بیاناتی ایراد کرد.

اردوغان اعلام کرد : هر یک از برادران و خواهران ما که در خارج از کشور زندگی می کنند، نمایندگان ملت تورکیه هستند و هیچ فرقی با 82 میلیون شهروند ما ندارند.

رئیس جمهور تورکیه ضمن اظهارغروروافتخارازموفقیت های بزرگی که تورکهای مقیم سوئیس در طول 50 سال بدست آوردند به سخنان خود چنین ادامه داد: هیچ شکی نیست که به این مراحل از زندگی به آسانی دست نیافتید، ازهمه مهمتردرپشت پرده هرروزهرموفقیتی که درطول 50 سال اخیرکسب کردیم  مبارزه سر سختانه یی گه توام با طرد، حسرت ، درد و رنج نهفته است.

اردوغان تاکید کرد: هر مرحله از روند مهاجرت به اروپا که امسال پنجاهمین سالگرد آن است، مملو از داستانهای زندگی تزیین یافته با حسرت و اندوه واشک چشم است. هریک ازبرادران وخواهران تورک مقیم خارج از کشور نماینده ملت تورکیه هستند و هیچ فرقی بین آنها با 82 میلیون شهروندمان وجود ندارد.

اردوغان افزود: ما در اروپا به عنوان پناهنده٬ خارجی یا افراد دیگری محسوب نمیشویم بلکه همانند گذشته اروپا را خانه خود میدانیم.

وی خطاب به تورکهای مقیم سوئیس تصریح کرد: شما فرزندان یک ملت با وجدان هستید که قرن‌هاست با بازکردن درهایش به روی مظلومان و قربانیان الگویی برای بشریت شده است. من می خواهم که شما به ملت، زبان، فرهنگ و از همه مهمتر پرچم خود افتخار کنید.اخبار مربوطه