در اروپا وضعیت محیط زیستی فوق العاده اعلام شد

پارلمان اروپا با تصویب یک طرح نمادین، حالت فوق العاده وابسته با تغییرات اقلیمی اعلام کرد

در اروپا وضعیت محیط زیستی فوق العاده اعلام شد

پارلمان اروپا با تصویب یک طرح نمادین، حالت فوق العاده وابسته با تغییرات اقلیمی اعلام کرد

پارلمان اروپا در مجمع عمومی امروز خود در شهر استراسبورگ، طرح سمبولیک اعلام وضعیت فوق العاده برای تغییرات اقلیمی و محیط زیست را تصویب کرد.

این طرح با 529 رای مثبت، 225 رای منفی و 19 رای ممتنع به تصویب اعضا رسیده است.

پارلمان اروپا در این رای نمادین، خواستار هماهنگی مقررات زیست محیطی با اهداف مقابله با گرمایش زمین شده است.

این رای همچنین خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ یی در اتحادیه اروپا و دستیابی به آب و هوای مناسب در سال 2050 شده است.

گفتنی است اروپا طی سالهای اخیر شاهد تظاهرات و راهپیمایی برای اولویت دادن به سیاستهای وابسته با مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی بوده است.



اخبار مربوطه