طالبان باید در باره صلح افغانستان جدیت نشان دهد

سفارت انگلستان درکابل اعلام کردکه گروه طالبان بایدجدیت خودرا برای مذاکره درباره صلح افغانستان نشان دهد

طالبان باید در باره صلح افغانستان جدیت نشان دهد

سفارت انگلستان درکابل اعلام کردکه گروه طالبان بایدجدیت خودرا برای مذاکره درباره صلح افغانستان نشان دهد.

سفارت انگلستان در کابل افغانستان امروزدوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای درحساب کاربری خود درتوئیتر اعلام کرد: طالبان بایدثابت کنندکه آنان درباره روندصلح افغانستان جدی هستند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: در روزهای اخیر ما شاهد آدم ربایی و قتل مدافع حقوق بشر و حملات در کابل بودیم که باعث تلفات شمار زیادی غیرنظامی شد.

گفتنی است٬ گروه طالبان در5 سپتامبرجاری عبدالصمد امیری، سرپرست دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشرولایت غورافغانستان رادرمسیراولوسوالی جلریزمیدان وردک سربریده اند.

هفته گذشته نیزدرپی حمله طالبان درمنطقه نهم کابل دست‌کم 10نفرازجمله دوسربازناتوکشته و42 تن دیگر زخمی شدند.اخبار مربوطه