درحدود 70 فیصد زنان در اروپای شرقی معروض به اعمال خشونت اند

تحقیقات و بررسی ها نشان میدهد که در حدود 70 فیصد از زنان درکشورهای اروپا ی شرقی تحت انواع خشونت ها قرار دارند

درحدود 70 فیصد زنان در اروپای شرقی معروض به اعمال خشونت اند

سازمان امنیت و همکاری اروپا (AGİT) با انجام یک سلسله تحقیقات در میان 15 هزارتن از زنان در کشورهای آلبانیا، بوسنیا هرزگووینا، کوساوا، مالداویا، مونته نگرو، مقدونیای شمالی، صربستان و اوکراین اعلام کرد که درحدود 70 فیصد از زنان دراینکشورها معروض به خشونت هایی مانند، آزار و اذیت جنسی، مورد تعقیب قرار ګرفتن و خشونت خانوادگی قرار دارند.

براساس نتایج این تحقیق که به شکل مصاحبه رو برو انجام گرفته، همچنین 60 فیصد از آنان تحت انواع خشونت خانوادگی و 23 فیصد نیز مورد آزار و اذیت فیزیکی و جنسی همسرانشان قرار گرفته اند.

همچنان تقریبا 74 فیصد از زنان گفته اند که در این موارد نمیدانند باید چه تدبیری بیندیشند و واکنش‌شان نسبت به این آزارها چه باشد. تنها 7 فیصد از این زنان گفته اند که پس از بروز حادثه ای جدی با همسرانشان به پولیس مراجعه کرده اند.

توماس گرمینگر، منشی عمومی سازمان امنیت و همکاری اروپا از سیاستمداران خواست است تا برای جلوگیری از قربانیان این خشونت ها سیاست ها برنامه های موثرتری را به کار گیرند.اخبار مربوطه