ادعای روسیه مبنی برفزایش فعالیتهای ناتو در جهان

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام داشت، سیاست امریکا امنیت اروپا را به گروگان گرفته است

ادعای روسیه مبنی برفزایش فعالیتهای ناتو در جهان

لاوروف در گردهمآیی با نمایندگان شبکه موسسات اروپا در مسکو، سیاست امریکا و روابط کشورش با اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار داد.

لاوروف با اشاره براینکه، فعالیتهای ناتو در اروپا افزایش یافته است، اظهار داشت، ناتو سعی می کند که با اجرای سیاست توسعوی خویش، مقدونیه، اوکراین و گرجستان را به خود جذب نماید.

لاوروف ضمن خاطر نشان ساختن انصراف امریکا از پیمان منع راکتهای هسته یی میان برد، تاکید کرد، سیاست امریکا امنیت اروپا را به گروگان گرفته است.

لاوروف ضمن جلب دقت به توسعه روابط کشورش با اتحادیه اروپا گفت، صاحبان کار اتحادیه اروپا از تحریمات به تنگ آمده و آماده ادامه همکاری با روسیه میباشند. حجم تجاری روسیه و اتحادیه اروپا سال گذشته با 20 فیصد افزایش به سطح 300 میلیارد دالر رسیده است. اتحادیه اروپا باید از اعمال تحریمات اجتناب ورزد.

سرگی لاوروف ضمن ابراز اینکه، باید به مقررات ویزه بین روسیه و اتحادیه اروپا بطور متقابل سهولت بخشید، تصریح کرد، جان واندرپلست رئیس شبکه موسسات اروپا در روسیه نیز گفته است، از بازار با ثبات تشکیل یافته بین روسیه و اتحادیه اروپا تحت شرایط مساوی حراست خواهند کرد.اخبار مربوطه