آتن از آزادشدن دو نظامی یونانی توسط تورکیه استقبال کرد

نخست‌وزیر یونان طی پیامی اقدام انقره برای آزادکردن دو نظامی بازداشت‌ شده این کشوردرتورکیه را زمینه‌ ساز تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای دانست

آتن از آزادشدن دو نظامی یونانی توسط تورکیه استقبال کرد

نخست‌وزیر یونان طی پیامی اقدام انقره برای آزادکردن دو نظامی بازداشت‌ شده این کشوردرتورکیه را زمینه‌ ساز تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای دانست

الکسیس چیپراس نخست ‌وزیر یونان طی پیامی درتوئیترخود، آزادی دونظامی اینکشور را که در منطقه نظامی ادیرنه تورکیه بازداشت شده بودند، زمینه‌ ساز تقویت دوستی، حسن همجواری و صلح و ثبات منطقه ای عنوان کرد.

وی آزادی آنان را حاصل "یک روند قضایی" دانست و افزود: از خانواده این افسران که با اعتماد و صبررفتارکردند تشکرمیکنم و به آنان تبریک میگویم. آگلوس و دیمیرتیس به وطن خوش آمدید." 

گفتنی است محکمه یی صلح و جزایی ادیرنه تورکیه دیروز دو سرباز یونانی به اسامی؛ آگلوس میترتودیس و دیمیتروس کوکلاتزیس که به دلیل عبور از منطقه نظامی ممنوعه بازداشت شده بودند را آزاد کرد.اخبار مربوطه