بازدید وزیر دفاع آلمان از پایگاه ناتو در افغانستان

اورزولا ووندر لاین وزیردفاع آلمان در جریان بازدید از پایگاه ناتو در ولایت بلخ افغانستان اعلام کرد که ما جهت انجام یک ماموریت درازمدت در این کشور آماده میشویم

937715
بازدید وزیر دفاع آلمان از پایگاه ناتو در افغانستان

اورزولا ووندر لاین، وزیر دفاع آلمان ضمن حضور در پایگاه ناتو در شهر مزار شریف در ولایت بلخ افغانستان اعلام کرد: که کشور آلمان جهت انجام  یک ماموریت درازمدت در این کشور آماده میشود.

وی با بیان این که مدت این ماموریت بستگی به شرایط امنیتی افغانستان دارد، اظهار داشت : نظامیان آلمانی قرار است جهت آموزش و پشتیبانی به این کشور اعزام شوند.

نمایندگان پارلمان آلمان روز پنجشنبه گذشته طرحی را تصویب کردند که براساس آن تعداد سربازان این کشور در افغانستان افزایش خواهد یافت.

ووندر لاین، افزود که جهت قبول وظایف تامین امنیت در افغانستان برا فعلا آماده نمیباشند.

همچنان ووندر لاین در مورد اینکه با مقامات بلند پایه دولتی افغانستان بازدید خواهد کرد ویانه چیزی ابراز نکرده است.

 اخبار مربوطه