مارکل خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد

آنگیلا مارکل صدراعظم آلمان به دنبال بی نتیجه ماندن مذاکرات اولیه برای تشکیل ائتلاف درپی انتخابات عمومی 24 سپتامبردراین کشور، خواستاربرگزاری انتخابات زودهنگام شد

851758
مارکل خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد

آنگیلا مارکل صدراعظم آلمان به دنبال بی نتیجه ماندن مذاکرات اولیه برای تشکیل ائتلاف در پی انتخابات عمومی 24 سپتامبردراین کشور، خواستاربرگزاری انتخابات زودهنگام شد.

مارکل همچنین اعلام کردکه تصمیمی درراستای تشکیل یک دولت اقلیتی ندارد.

صدراعظم آلمان درمصاحبه با کانال ARD آلمان گفت بعدازشکست گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی بین حزب دموکرات‌های آزاد وسبزها، تصمیم باید ازسوی فرانک والتر اشتاین مایررئیس جمهوراینکشوراتخاذ شود.

مارکل با اشاره به اینکه اشتاین مایرطی روزهای آتی با رهبران احزاب دیدارخواهد کرد، گفت که درهمین چارچوب مجددا با رئیس جمهور گفتگو خواهد کرد.

مارکل درپاسخ به سوالی مبنی برادامه مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی با حزب سوسیال دموکرات گفت که پس از دیدار با رئیس جمهور در این در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

صدراعظم آلمان با اشاره به اینکه تصمیم حزب سوسیال دموکرات مبنی برعدم جای گیری دردولت ائتلافی گفت: با نگاهی به این تصمیم میبینیم که حزب سوسیال دموکرات خواهان برعهده گیری مسئولیت نیست، ولی به رغم این بازآماده مذاکره با آنها هستیم.

مارکل در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درصورت ادامه رویکرد این حزب، درفکرتشکیل دولت اقلیتی خواهد بود یا خیر گفت: در طرح هایم دولت اقلیتی وجود ندارد ولی به روزهای آینده خواهیم دید. برگزاری انتخابات زود هنگام نیز یک راه است. یک دولت باثبات و کشوری که قادراست ازعهده موضوعات مختلف برآید باید درزمینه تشکیل دولت اقلیتی باید بیشتر تامل کند. هرگز مایل نیستم به هر چیزی نه بگویم. من شک دارم و معتقدم برگزاری انتخابات زودهنگام بهترین راه خواهد بود.

مارکل همچنین تاکیدکرد که تصمیم عدم تشکیل دولت دروضعیت کنونی توسط رئیس جمهور اتخاذ خواهد شد.

مارتین شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان نیزگفت که تردیدی درمورد برگزاری انتخابات زودرس ندارند.

شولتز با اشاره به اینکه روز چهارشنبه با فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان دیدارخواهد کرد گفت: این درحالیست که خانم مارکل تاکنون با من تماس برقرار نکرده است.

تصمیمی که رهبر حزب سوسیال دموکرات بعد از دیدار با رئیس جمهورخواهد گرفت، سرنوشت کشور را رقم خواهد زد.

در صورتی که حزب سوسیال دموکرات تصمیم منفی بگیرد، پس از 70 سال برای اولین بار به علت عدم تشکیل دولت انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

بحران سیاسی درآلمان روز یکشنبه ۲۸ عقرب با شکست صحبت احزاب آغاز شد. در آن روز حزب دموکرات‌های آزاد آلمان به طورغیر منتظره‌ای از مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی خارج شدند. این مذاکرات به مدت چهار هفته ادامه داشت و حزب دموکرات‌های آزاد و حزب محافظه‌کارآنگیلامارکل وهمچنین سبزهای اکولوژیست دراین مذاکرات شرکت داشتند.

فرانک والتر اشتاین مایررئیس جمهور اینکشورنیز ازاحزاب سیاسی کشورش خواست تا درزمینه تشکیل حکومت ائتلافی ازمسئولیت های خود فرارنکنند.اخبار مربوطه