"این حزب اهداف دیگری داشت ولی من را به عنوان قربانی انتخاب کرد"

ماه نور ازودمیر عضو پارلمان بلژیک به دنبال اخراج از مجلس با تی آر تی مصاحبه ای انجام داد

301298
"این حزب اهداف دیگری داشت ولی من را به عنوان قربانی انتخاب کرد"

"این حزب اهداف دیگری داشت ولی من را به عنوان قربانی انتخاب کرد"
ماه نور ازودمیر عضو پارلمان بلژیک به دنبال اخراج از مجلس با تی آر تی مصاحبه ای انجام داد
مطرح شدن حوادث سال ۱۹۱۵ به عنوان ابزار سیاسی در اروپا سبب واکنش جامعه ترک مقیم کشورهای اروپایی شد.
اخراج "ماه نور اوزدمیر" از حزب متبوعش در بروکسل سبب واکنش گسترده ای گردید.
ماه نور ازودمیر عضو پارلمان بلژیک به دنبال اخراج از مجلس به علت رد ادعاهای ارامنه در رابطه با حوادث سال ۱۹۱۵، با سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی مصاحبه ای انجام داد.
اوزدمیر با بیان اینکه رد ادعاهای مربوط به حوادث سال ۱۹۱۵ بهانه ای برای اخراج وی نشان داده شده است گفت: "این حزب اهداف دیگری داشت ولی من را به عنوان قربانی انتخاب کرد."
اوزدمیر با تاکید بر اینکه رفتار رهبر حزب در برابر آزادی تفکر سبب واکنش شده است افزود: "از این پس به طور مستقل به وظیفه ام ادامه خواهیم داد. ۴ سال پیش رو داریم و در طول این روند برای افزایش کیفیت زندگی اهالی بروکسل تلاش خواهم کرد."


برچسب ها:

اخبار مربوطه