بیانات لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در خصوص تورم

کریستین لاگارد: بانک‌های مرکزی باید پیام‌های خود را با استفاده از یک زبان ارتباطی موثر با مردم به اشتراک بگذارند

2033291
بیانات لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در خصوص تورم

کریستین لاگارد: بانک‌های مرکزی باید پیام‌های خود را با استفاده از یک زبان ارتباطی موثر با مردم به اشتراک بگذارند

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اظهار داشت برقراری ارتباط موثر بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی خود بسیار مهم است.

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا طی سخنانی در سمیناری که توسط مرکز اقتصاد و دارایی اروپا در لندن برگزار شد، تاکید کرد نه تنها اقدام قاطع برای کاهش تورم، بلکه برقراری ارتباط موثر به منظور اطمینان از پایدار ماندن انتظارات تورم میان مدت در طول این فرآیند بسیار مهم است.

لاگارد افزود: بانک‌های مرکزی باید پیام‌های خود را با استفاده از یک زبان ارتباطی موثر با مردم به اشتراک بگذارند.اخبار مربوطه